tel. +48 62 593 14 33
fax. +48 62 590 33 82
mail: kontakt@uwagadlugi.pl
Partner strategiczny:

Polityka Prywatności RODO

1. Poniższa Polityka prywatności zawiera zasady zbierania i przetwarzania informacji   Użytkownikach, obowiązujące w Serwisie uwagadlugi.pl.

2. Administratorem Danych Osobowych („ADO”) w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 Nr 133 poz. 883) jest Internetowa Giełda Wierzytelności UWAGA  DŁUGI.(adres:ul. Bankowa 9/10, 62-800 Kalisz.).

3. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji oraz danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Przekazanie ww. informacji następuje wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.

4. Pilki cookies to niewielkie pliki danych, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowując ją do preferencji Użytkownika. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz unikalny numer.

5. Pliki cookies są wykorzystywane:

  •  w zakresie niezbędnym do świadczenie usług w Serwisie,
  •  w celach marketingowych i statystycznych,
  •  w celu reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby własne celem polepszenia jakości usług w Serwisie.6. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez Administratora na jego komputerze plików cookies, niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika.

7. W Serwisie wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookies:

  • cookies „sesyjne” – pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika, aż do wylogowania ze Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej,
  • cookies „stałe”– pliki pozostają na urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia.
  • cookies podmiotów zewnętrznych posiadających własną polityką prywatności tj. Google Inc (Google Analytics), Facebook Inc (facebook.com).8. Pliki „cookies” używane są w celach statystycznych i marketingowych, jak również w celu dostosowania zawartości Serwisu do preferencji Użytkowników.

9. Pliki cookies są przechowywane i wykorzystywane w Serwisie przez okres do 30 dni.

10. Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki internetowej, by nie akceptowała plików cookies lub informowała o ich przesyłaniu. Niedokonanie zmian oznacza, że w/w informacje mogą być zamieszczane i przechowywane urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik w przeglądarce internetowej może samodzielnie zarządzać plikami cookies, poprzez:

  •  akceptację obsługi cookies, z czym wiąże się pełny dostęp przez Użytkownika do opcji oferowanych w Serwisie,
  •  zarządzanie plikami cookies na poziomie pojedynczych w witrynach internetowych,
  •  określania indywidualnych ustawień dla różnych rodzajów plików cookies,
  •  blokowania lub usuwania plików cookies.


- więcej informacji o wyłączeniu automatycznego zapisu plików cookies można odnaleźć w ustawieniach przeglądarki. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Serwisu.


KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119/1) (dalej RODO), informujemy, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Tomasz Graliński prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Biznes Partner Tomasz Graliński, ul. Bankowa 9/10 , 62-800 Kalisz (zwany dalej: Administratorem);
2. W sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi możesz kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: tomasz@gralinski.net
3. Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
▪ w celu wykonania zawartej umowy ze zleceniodawcą (podstawa z art. 6 RODO);
▪ w celu podjęcia działań niezbędnych do realizacji powyższej umowy (podstawa z art. 6 RODO);
▪ w celu udokumentowania wykonanej usługi, na podstawie przepisów prawa podatkowego, celnego, rachunkowego (podstawa z art. 6 RODO);
▪ w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
▪ prowadzenia audytów wewnętrznych, raportowania wewnętrznego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
▪ w celu realizacji Twoich praw, aktualizacji Twoich danych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

4. Odbiorcami Twoich danych osobowych będą użytkownicy Internetu.

5. Twoje dane osobowe przetwarzane w związku i na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą. Okres przechowywania Twoich danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Administratora. Po tym okresie Twoje dane osobowe będą anonimizowane, (tzn. nie będziemy wiedzieli, iż są to Twoje dane) lub usuwane.


6. Przysługują Tobie następujące prawa:
▪ prawo dostępu do swoich danych;
▪ prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
▪ prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
▪ prawo do przenoszenia danych;
▪ prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych - w sytuacji, gdy przetwarzany Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO), opisanego powyżej - w takim przypadku przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności, lub dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. W sytuacji, gdybyś chciał skorzystać ze swoich praw prosimy o kontaktowanie się z Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe: patrz pkt 2).

7. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Tobie prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

8. Przekazanie nam Twoich danych ustawowych jest niezbędne w celu realizacji umowy zlecenia obsługi wierzytelności. 
 

powrót