tel. +48 62 593 14 33
fax. +48 62 590 33 82
mail: kontakt@uwagadlugi.pl
Partner strategiczny:

Internetowa Giełda Wierzytelności UWAGA DŁUGI to istniejąca od 2013 roku platforma umożliwiająca publikację ogłoszeń dotyczących sprzedaży nieuregulowanych wierzytelności.

Do głównych zalet Giełdy należą:
♦ skuteczność działania
♦ szybka i trafna weryfikacja wierzytelności
♦ nowoczesna technika wspierająca działalność Giełdy
♦ bezpłatny wgląd do bazy oferowanych wierzytelności
♦ możliwość dopasowania indywidualnej oferty do potrzeb klienta

 

Usługi związane z Giełdą Wierzytelności:

• Bezpłatne składanie ofert zakupu wierzytelności opublikowanych na Giełdzie
• Przyjmowania zgłoszeń wierzytelności do publikacji na portalu
• Aktualizacja danych Dłużników
• Publikowanie danych Dłużnika i zamieszczanie ich w wyszukiwarkach internetowych tak, aby były one widoczne dla jak największej liczby użytkowników Internetu
• Zawiadamianie Dłużnika listownie, telefonicznie i pocztą elektroniczną o wystawieniu nieuregulowanego przez niego zobowiązania na Giełdzie Wierzytelności
• Udostępnianie wzorów pism: wezwań do zapłaty i monitów wysyłanych Dłużnikom
• Udostępnianie specjalnie spersonalizowanych pieczęci prewencyjnych  w formie automatu stemplarskiego. Mają one ostrzec przed konsekwencjami wynikającymi
   z nie wywiązania się ze swoich zobowiązań na czas i zmobilizować do terminowych płatności
• Prowadzenia windykacji i monitoringu spłat dłużników
•  Utrzymywania kontaktu z klientami w tym w zakresie informowania o ofertach kupna
•  Weryfikowania zgłaszanych wierzytelności w zakresie formalno – prawnym
•  Pośredniczenia w sprzedaży lub kupnie wierzytelności wg zlecenia
•  Obsługiwania bazy danych zgromadzonych na portalu Giełdy